Loading...
WORKOUTY PRO MČR 20192019-06-12T12:34:00+00:00

Sobota 15. 6. 2019

For time:

2,000m Run

200 Double Unders

20 Burpee Box Jump Overs @ 60/50 cm

*Time cap 20 min


STANDARDY:

BĚH – závodník/závodnice startuje na úsek běhu na pokyn 3-2-1 start

DOUBLE UNDERS – při jednom výskoku musí závodník/závodnice protočit švihadlo dvakrát pod svýma nohama

BURPEE BOX JUMP OVERS – závodník/závodnice se musí položit na zem stehny, břichem i hrudníkem (míněno prsa, ne pouze první žebro). Libovolným způsobem se závodník/závodnice postaví. Pro překonání bedny se musí závodník/závodnice odrazit vždy snožmo. Opakování se zapisuje v okamžiku kontaktu závodníka/závodnice se zemí na druhé straně bedny.

Způsob lehu i zdvihu z angličáku je zcela na závodníkovi/závodnici.

Překonávat bednu lze libovolně čelem, bokem, … vždy odraz snožmo.

Nohy musí přejít nad nebo přes horní plochu bedny.

Styl sestupu nebo seskoku z bedny je zcela na závodníkovi/závodnici.

Skóre – čas v zápise MM:SS (příklad 15:00)

Overhead Squat, najdi maximum na 1 opakování ve 3 pokusech

*osu bereš ze stojanu

*Time cap 10 min


STANDARDY:

Činka je ve stojanu, před zahájením je bez zátěže.

Činku si závodník/závodnice nakládá vždy sám a hlásí rozhodčímu naloženou váhu na pokus (kotouče + činka).

Pro každý pokus musí být na čince uzávěry.

Závodník/závodnice činku ze stojanu do pozice „overhead“ dostane libovolným způsobem.

Jakmile závodník/závodnice zahájí dřep, pro úspěšný pokus, se nesmí činka dotknout hlavy ani jiné části těla.

V dolní pozici dřepu je vyžadována jasně viditelná hloubka „kyčle pod kolena“.

V horní pozici je požadována plná extenze v kolenech, kyčlích i ramenech a stabilní postoj po dobu 1s.

Každý pokus musí závodník pustit na zem (odkládání na ramena / trapézy nebude povoleno).

Skóre – nejvyšší hmotnost úspěšného pokusu v kg (nejnižší možné kotouče 1.25 kg).

20 min AMRAP:

20 Air Squat

10 Kipping HSPU – 75 cm max šířka dlaní

2 Rope Climb to 4 m


STANDARDY:

AIR SQUAT – v dolní pozici dřepu je vyžadována jasně viditelná hloubka „kyčle pod kolena“.

V horní pozici je požadována plná extenze v kolenech i kyčlích a stabilní postoj.

Není povoleno opírat se rukama nohou

KIPPING HSPU – při každém zahájení je požadována startovní pozice ve stojce u zdi – plná extenze v kolenech, kyčlích, ramenech i loktech. Hlava musí být v prodloužení páteře, doplňuje tedy rovinu celého těla (hlava není v záklonu), paty závodníka se dotýkají zdi, jako jediná část těla. Postoj, kdy chodidla nejsou v širším postavení než dlaně.

V dolní pozici se musí závodník dotknout hlavou země.

V horní pozici je požadována opět plná extenze v kolenech, kyčlích, ramenech, loktech, hlava v rovině trupu, obě paty jsou v kontaktu se zdí a jsou jedinou částí těla v kontaktu se zdí. Stabilní postoj, kdy chodidla nejsou v širším postavení než dlaně.

ROPE CLIMB – závodník šplhá libovolným způsobem. Pro úspěšný pokus se musí závodník/závodnice prokazatelně dotknout vyznačeného místa v dané výšce. Spuštění se z lana je libovolně.

Skóre – je celkový počet dosažených opakování. Jedno celé kolo je 45 opakování.

Neděle 16. 6. 2019

5 rounds for time:

5/3 Bar Muscle-ups

5m HS Walk – Up And Over Plates In The Middle of the 5m

10 Alternating Pistols

5m HS Walk – Up And Over Plates In The Middle of the 5m

*Time cap 10 min

*HSW přes 20 kg kotouče


STANDARDY:

BAR MUSCLE UP – v dolní pozici závodník/závodnice visí na hrazdě s nataženými pažemi a bez kontaktu se zemí. Do horní pozice se závodník/závodnice dostane libovolným způsobem, jeho nohy se přitom nesmí dostat nad úroveň hrazdy. V horní pozici je požadována stabilní pozice ve vzporu = plné dopnutí loktů

HS WALK – závodník/závodnice musí zahájit položením dlaní i prstů před startovní čáru úseku, jakýkoli dotyk čáry není povolen.

Daný úsek i překážku musí závodník/závodnice absolvovat nepřerušeně bez kontaktu nohou a země. Je požadován dotek obou dlaní na kotoučích.
K ukončení úseku musí závodník/závodnice dojít celými dlaněmi za čáru, není povolen dotyk

ALTERNATING PISTOLS – dřepy musí být vykonávány střídavě na jedné a druhé noze.

V dolní pozici dřepu je vyžadována jasně viditelná hloubka „kyčle pod koleno“. Žádná část těla mimo pracující nohu se nesmí dotknout země.

V horní pozici je požadována plná extenze v koleni i kyčli a stabilní postoj na noze, která dřep vykonala. Teprve poté může závodník/závodnice postavit na zem i druhou nohu.

Při „no rep“ musí závodník/závodnice opravit opakování stejnou nohou.

Není povoleno opírat se rukama nohou

Skóre – čas v zápise MM:SS

10 min AMRAP:

15 Toes to Bar

10 DB Alternating Step-ups onto 60/50 cm box @ 22.5/15 kg DB – jenom jeden DB   

5 Left Arm Hang DB Snatch @ 22.5/15 kg

5m Left Arm DB OH Walking Lunges @ 22.5/15 kg

5 Right Arm Hang DB Snatch @ 22.5/15 kg

5m Right Arm DB OH Walking Lunges @ 22.5/15 kg


STANDARDY:

TOES TO BAR – v dolní pozici závodník/závodnice visí na hrazdě s nataženými pažemi a bez kontaktu se zemí, paty jsou za úrovní hrazdy.

V horní pozici je požadován kontakt oběma špičkami (akceptována jsou i chodidla nebo nárty) v jeden moment mezi rukama závodníka/závodnice.

DB ALTERNATING STEP UPS ONTO BOX – závodník drží DB libovolným způsobem a vystoupí na bednu do stabilního stoje v plné extenze v kolenech i kyčlích.

Závodník/závodnice musí nohy pro výstup pravidelně střídat.

Není povolen kontakt “volné” ruky s nohou / “opírat se”

HANG DB SNATCH – před prvním opakováním musí závodník/závodnice projít zcela dopnutou pozicí ve stoji, teprve poté může „jít do hangu“.

V hang pozici se činka nachází kdekoliv mezi kyčlemi a zemí, nesmí se dotknout země.

V horní pozici je vyžadována plná extenze v kolenech, kyčlích, rameni i lokti a zároveň jasně stabilní pozice.

Je zakázáno házet a odhazovat DB!

Není povolený kontakt “volnou” rukou kontakt se stehny

DB OH WALKING LUNGES – závodník/závodnice má činku po celou dobu nad hlavou, činka se nesmí dotknout hlavy. Start úseku je před vyznačenou čárou a cíl je za vyznačenou čárou. Závodník/závodnice musí začít před čárou bez jejího dotyku a skončit za čárou, bez jejího dotyku a to vždy oběma chodidly.

V dolní pozici výpadu je požadován dotyk kolene o zem. V horní pozici je vyžadována plná extenze v kolenech i kyčlích. Není akceptován „přísuvný mezikrok“ = malý krůček mezi výpady.

Neni povolen kontakt volné ruky se stehny.

Skóre – je celkový počet dosažených opakování. Jedno celé kolo je 45 opakování.

For time:

45/30 cal Rowing

10 Squat Clean and Overhead @ 75/50kg

*Time cap 2:30 min


STANDARDY:

ROWING – veslo si závodník nastaví sám. Monitor bude vynulován a závodník/závodnice musí odveslovat do 45/30 kalorií.

SQUAT CLEAN TO OVERHEAD – činku závodník/závodnice přemístí ze země na ramena, přičemž musí projít fází plného dřepu „zadek pod kolena“. Ze stoje s činkou na ramenou vpředu musí dostat závodník/závodnice činku nad hlavu do stabilního postoje v plné extenzi, Chodidla musí být vedle sebe. Závodník může činku ze dřepu dostat do cílové pozice jedním pohybem (thruster, push jerk thruster, …) Akceptovány jsou všechny varianty „shoulder to overhead“ (thruster, puh press, push jerk, split jerk).

Kontakt loktů s koleny během squat cleanu není povolen.

Skóre – čas v zápise MM:SS

Tyto stránky používají soubory cookie a služby třetích stran. Souhlasím