Testy pro týmy pro Online MČR ve funkčním fitness 2020

Týmy – dva muži, dvě ženy

Standardy pro videozáznam Online MČR ve funkčním fitness 2020

 • Pro Test 1, 3, 5, 6 musí být fyzicky přítomni všichni 4 členové týmu
 • Pro test 2 a 4 musí být fyzicky přítomni jenom 2 členové týmu (Test 2 – jeden muž a jedna ženy, Test 4 – muži a žena, kteří neabsolvovali Test 2)
 • závodník plně odpovídá za kvalitu videozáznamu a jasnou viditelnost všech požadovaných pohybových standardů pro hodnocení 
 • není povoleno natáčet přes tzv. “rybí oko”
 • není dovoleno jakkoli videozáznam upravovat
 • závodník se v úvodu videa představí (celé jméno, název workoutu,  kategorie, ve které závodí)
 • závodník viditelně ukáže použité náčiní a jejich hmotnosti a rozměry pro workout (činka, kotouče, kettlebell, DBly, medicineball, box … s viditelným označením hmotnosti; veslovací trenažer, hrazdu, …) 
 • pokud náčiní nemá jasně viditelné originální hmotnostní označení, prokáže závodník hmotnost náčiní převážením na videozáznamu 
 • na videozáznamu musí být po celou dobu jasně viditelný celý workout
 • veškeré použité náčiní, závodník, časomíra. 
 • jako časomíra může být použita aplikace WeTime, WODProof
 • konečný termín pro doručení odkazu k videozáznamu je neděle 15. 11. 2020 23:59 hod 
 • odkaz doručený po konečném termínu 15. 11. 2020 23:59 hod nebude zařazen do kvalifikace
 • závodník nese odpovědnost za funkčnost odkazu i jeho včasné doručení, tedy i za kvalitu internetového spojení na své straně
 • k technickým výpadkům na straně závodníka nebude brán zřetel  

20 min AMRAP
Pár 1 – 10 min max distance Row + max reps Box Jump Step Down
V čase 10:00 je výměna párů
Pár 2 – 10 min max distance Row + max reps Box Jump Step Down

__________

STANDARDY

Bedna @60/50 cm
Veslo Concept II
Složení párů je na taktice týmu. Pracující pár se libovolně střídá. Můžou pracovat oba členy páru zároveň – jeden vesluje, druhý dělá BJSD.
Každý z páru musí absolvovat nejméně 1 min práce na každém stanovišti.
Výsledkem jsou metry najeté na vesle v čase 20:00 minut = výsledek A, a celkový počet BJSD = výsledek B
Výsledkem je součet A + B, příklad 3500 m + 300 opakování = 3800

ROW:

 • Monitor vesla bude nastaven na „single time workout“ https://www.concept2.com/service/monitors/pm4/how-to-use/setting-single-time-workout čas 20 minut.
 • Těsně před započetím testu musí být zabrán kamerou monitor s počátečním stavem „0 metrů“.
  Po dokončení testu, ihned jakmile to bude možné, bude monitor opět zabrán kamerou pro zdokumentování výsledku.

BOX JUMP STEP DOWN:

 • závodník vyskočí snožmo na bednu.
 • Na bedně musí závodník plně dopnout kolena i kyčle. Dolů z bedny musí závodník sejít.
 • Seskok není povolen Opakování se započítává v okamžiku, kdy jsou obě nohy v kontaktu s podlahou, zpět na zemi!

Muž – 5 RM Overhead Squat (ze země)
Žena – 5 RM Hang Squat Snatch

– Skóre je součet nejvyšší hmotnosti úspěšného pokusu na 5 RM OHS ze země a 5 RM Hang Squat Snatch

– Time Cap 10 min

______________

STANDARDY

Testu se účastní pouze 1 muž a 1 žena.
Každý závodník má svou osu, sadu kotoučů a dva uzávěry.

Nejmenší povolená hmotnost kotouče je 1,25kg. Pánská i dámská osa musí být zřetelně označena hmotností „etiketa výrobce“ anebo musí být na videozáznam viditelně zvážena. Pánská osa musí mít 20kg a dámská osa 15kg.

Pokusy nejsou omezeny, váhu na čince lze pouze zvyšovat.

Muž a žena se můžou libovolně střídat mezi pokusy – spolu mají 10 min.

OVERHEAD SQUAT (ze země):

 • Při startu testu je osa prázdná. Zátěž na osu si nakládá atlet sám, může mu pomoci pouze atlet, který se tohoto testu účastní jako druhý.
 • Ze země nad hlavu lze činku dostat naprosto libovolným způsobem – Muscle snatch, Power snatch, Squat snatch, clean & jerk, …
 • První OH dřep začíná v napřímené pozici – dopnutá kolena i kyčle, činka nad hlavou.
 • Každé opakování musí projít ve spodní pozici zjevně dostatečnou hloubkou pohybu = horní linie stehna musí směřovat dolů ve směru od kolene ke kyčli a nahoře skončit ve stabilním stoji na obou chodidlech vedle sebe s dopnutými koleny i kyčlemi.
 • Dokud se činka nedotkne země může závodník pokračovat v pokusu o 5 rep max.
 • Vzpěračský opasek, boty, bandáže jsou povoleny
 • Závodík dostane činku ze země jedním plynulým pohybem nad hlavu. 
 • Závodník musí prokázat kontrolu v konečné pozici v plné extenzi kolen, kyčlí, loktů s pozicí chodidel v základní poloze.
 • Atlet může použít techniku Muscle Snatch, Power Snatch, Split Snatch, Squat Snatch
 • První opakování začíná ze země, druhé a třetí opakování se závodník dotkne kotoučema s podlahou
 • Není povoleno pokládat osu na podlahu medzi opakovaníma, je povolen len dotek (touch)
 • Závodník může s osou čekat ve visu/”hangu” před druhým/třetím opakováním před tím, než se dotkne kotouči podlahy

HANG SQUAT SNATCH:

 • Pokus začíná ze stoje s dopnutými koleny a kyčlemi s činkou v rukách.
  „Hang pozice“ je kdekoli nad koleny.
 • Každé opakování musí projít ve spodní pozici zjevně dostatečnou hloubkou pohybu = horní linie stehna musí směřovat dolů ve směru od kolene ke kyčli a nahoře skončit ve stabilním stoji na obou chodidlech vedle sebe s dopnutými koleny i kyčlemi.
 • Dokud se činka nedotkne země může závodnice pokračovat v pokusu o 5 rep max.

20 min AMRAP
20 Synchro Alternating Pistol
20 Synchro Pull-up
20 Synchro Handstand Push-up deficit 8cm / 0 cm

– Skóre je celkový počet opakování za 20 min

______________

STANDARDY

Libovolné dvojice, ale složení dvojic se nesmí během testu měnit.

Dvojice se střídají vždy po celé jedné části testu, tedy 20-ti op. jednoho cviku (1.dvojice pistols, 2.dvojice shyby, 1.dvojice HSPU, 2. dvojice pistols, …)

STANDARDY PRO UZNÁNÍ VIDEA:

Všichni členové týmu musí být během celého testu stále v záběru.

Časomíra musí být ZŘETELNĚ viditelná po celou dobu testu (20 minut).

Časomíra bude nastavena na 20 minut v módu „down“, tedy čas od 20:00 do 0:00 minut.

ALTERNATING PISTOL:

 • dřepy jsou synchronizované jak dole, tak nahoře.
 • Oba z páru spolu musí být v jednom okamžiku ve spodní části dřepu a potom také v horní části dřepu.
 • Každé opakování musí projít ve spodní pozici zjevně dostatečnou hloubkou pohybu = horní linie stehna musí směřovat dolů ve směru od kolene ke kyčli a nahoře skončit ve stabilním stoji s dopnutím kolene i kyčlí. Není dovolen dotyk volnou nohou o zem dříve než v dokončené horní pozici. Synchronizace je ve stoji na jedné noze.
 • Není povoleno podložit si patu jakýmkoli externím předmětem mimo obuté obuvi

SYNCHRO PULL-UP:

 • musí být synchronizované v pozici brada nad hrazdou.
 • V dolní pozici musí být zjevně natažené paže

SYNCHRO HANDSTAND PUSH-UP:

 • musí být synchronizované v horní dopnuté pozici.
 • muži vykonávají do 8 cm deficitu a ženy bez deficitu
 • Při každém zahájení je požadována startovní pozice ve stojce u zdi – plná extenze v kolenech, kyčlích, ramenech i loktech. Hlava musí být v prodloužení páteře, doplňuje tedy rovinu celého těla (hlava není v záklonu), paty závodníka se dotýkají zdi, jako jediná část těla
 • Postoj, kdy chodidla nejsou v širším postavení než dlaně.
 • V dolní pozici se musí závodník dotknout hlavou země.
 • V horní pozici je požadována opět plná extenze v kolenech, kyčlích, ramenech, loktech, hlava v rovině trupu, obě paty jsou v kontaktu se zdí a jsou jedinou částí těla v kontaktu se zdí. 
 • Pro deficit 8 cm doporučujeme použít kotouče nebo Jerk boxy
 • Šířka postoje dlaní je na každém závodníkovi/závodnici

For time:

10 Synchro Bar Muscle-ups

25 Unbroken Double Unders – každý závodník

15 m Handstand Walk – každý závodník

20 Synchro Chest to Bar Pull-ups

50 Unbroken Double Unders – každý závodník

15 m Handstand Walk – každý závodník

30 Synchro Toes to Bar

75 Unbroken Double Unders – každý závodník

 • Time Cap 10 min

– Skóre je celkový čas pro zkompletizování všech opakování

______________

STANDARDY

BAR MUSCLE-UP

 • V dolní pozici závodník/závodnice visí na hrazdě s nataženými pažemi a bez kontaktu se zemí. 
 • Do horní pozice se závodník/závodnice dostane libovolným způsobem, jeho nohy se přitom nesmí dostat nad úroveň hrazdy. 
 • V horní pozici je požadována stabilní pozice ve vzporu = plné dopnutí loktů
 • Vyžadujeme synchro dotek špiček a hrazdy obou závodníku současne

TOES TO BAR

 • v dolní pozici závodník/závodnice visí na hrazdě s nataženými pažemi a bez kontaktu se zemí, paty jsou za úrovní hrazdy
 • V horní pozici je požadován kontakt oběma špičkami (akceptována jsou i chodidla nebo nárty) v jeden moment mezi rukama závodníka/závodnice.
 • Vyžadujeme synchro dotek špiček a hrazdy obou závodníku současne

DOUBLE UNDERS

 • při jednom výskoku musí závodník/závodnice protočit švihadlo dvakrát pod svýma nohama
 • daný počet (25, 50, 75) musí byť vykonán bez přerušení. Když závodník přeruší daný počet, musí začít odznovu od začátku (příklad: máš dát 25, ale dáš 21, musíš sa vrátiť a jet od 0, to samé platí pro 50 a 75)

HANDSTAND WALK

 • závodník/závodnice musí zahájit položením dlaní i prstů před startovní čáru úseku, dotyk čáry není povolen.
 • Minimální vzdálenost, kterou musí závodník/závodnice ujít je 2.5 m bez přerušení
 • Daný úsek i překážku musí závodník/závodnice absolvovat nepřerušeně bez kontaktu nohou a země. K ukončení úseku musí závodník/závodnice dojít celými dlaněmi za čáru, není povolen dotyk 
 • když přerušíš před hranicí 2.5 m, daný úsek musíš jít odznovu

CHEST TO BAR PULL-UPS

 • v dolní pozici musí mít závodník vždy zcela natažené paže a nohy bez kontaktu se zemí
 • v horní pozici musí být jasně viditelný kontakt hrudníku (od klíčních kostí níže) s hrazdou
 • není povoleno používat ochranu dlaní a zároveň tejpování hrazdy
 • Vyžadujeme synchro dotek špiček a hrazdy obou závodníku současne

For time:

75 Single Arm KB Hang Snatch

60  Bar Facing Burpees

45 m Dual DB Overhead Walking Lunges

30 Deadlift

 • Time Cap 12 min

– Skóre je celkový čas pro zkompletizování všech opakování

______________

STANDARDY

 • Time Cap 12 min
 • Tým si může zvolit jakékoliv pořadí cviku a v tom ho odjede (příklad: 30 DL, 45 m DBOHWL, 60 BFB, 75 SA KBHS nebo 60 BFB, 30 DL, 75 SA KBHS, 45 m DBOHWL)
 • Tým si rozdělí test tak, že jeden závodník/závodnice odjede celou jednu část/cvik a nemůže zasáhnout do jiného cviku (Závodnik 1 – splní KB Snatch, závodník 2 – splní Bar Facing Burpees, závodník 3 – splní DB OH WL, závodník 4 – splní DL)
 • První, druhý a třetí závodník předává štafetu dalšímu závodníkovi plácnutím si rukou, test končí když poslední závodník dokončí poslední opakování svého cviku

SINGLE ARM KB HANG SNATCH

 • Kettlebell @24/16 kg/arm
 • je povolen Muscle Snatch, Power Snatch
 • před prvním opakováním musí závodník projít pozicí plné extenze v kolenech a kyčlích
 • hang snatch = kettlebell se nedotýká země 
 • v horní pozici musí závodník dosáhnout plného dopnutí kolen, kyčlí a ramene i lokte pravé ruky
 • horní pozice musí být viditelně stabilní  

DUAL DB OVERHEAD WALKING LUNGES

 • DB váha @22.5/15 kg/arm
 • Závodník/závodnice dostane pár jednoruček nad hlavu
 • Minimální délka výpadů nepřerušeně je 7.5 m
 • Jednoručky se nesmí dotýkat hlavu ani jiné části tela
 • Lokty nemusí být narovnány
 • Závodník/závodnice musí projít jasně za čáru označující 7.5 m a nesmí si 

BAR FACING BURPEE

 • Angličák je prováděn kolmo na činku. 
 • závodník/závodnice se musí položit na zem stehny, břichem i hrudníkem (míněno prsa, ne pouze první žebro).
 • odraz snožmo, dopad libovolňe

DEADLIFT

 • váha @100/65 kg
 • Činka začíná na podlaze a závodník/závodice ji dostane jedním pohybem do plné extenze kyčlí, kolen.
 • Je povolen střídavý/mix grip
 • Trhačky a háky nejsou povoleny
 • Je povolena technika touch and go

For time
Synchro pár 1
21 Squat Cleans @60/40kg
15 S2OH @60/40kg
Synchro pár 2
21 Squat Clean Thrusters @60/40kg

Time Cap 8 min

– Skóre je celkový čas pro zkompletizování všech opakování

______________

STANDARDY

SQUAT CLEAN:

 • Každé opakování začíná s činkou na zemi (leží nebo se dotkne). Každé opakování musí projít ve spodní pozici zjevně dostatečnou hloubkou pohybu = horní linie stehna musí směřovat dolů ve směru od kolene ke kyčli.
 • V horní pozici musí být dokončeno dopnutí kolen i kyčlí, a to stále s činkou na ramenech a ve stabilním stoji. Až po dopnutí pozice může závodník činku z ramen pustit.

SHOULDER TO OVERHEAD:

 • startovní pozice je ve stoji s dopnutými koleny i kyčlemi, s činkou na ramenou.
 • Každé opakování začíná s činkou na ramenou a končí s činkou nad hlavou ve stabilním stoji s dopnutými koleny, kyčlemi, rameny i lokty.

SQUAT CLEAN THRUSTER:

 • Každé opakování začíná s činkou na zemi (leží nebo se dotkne).
 • Každé opakování musí projít ve spodní pozici zjevně dostatečnou hloubkou pohybu = horní linie stehna musí směřovat dolů ve směru od kolene ke kyčli.
 • V horní pozici musí být dokončeno dopnutí kolen i kyčlí, činka v dopnutých rukách nad hlavou a ve stabilním stoji.
 • Přechod ze spodní do horní pozice musí být plynulý „dřep + výraz“. Jako navázání na dřep nelze použít techniku „push jerk“ nebo „split jerk“
2020-10-23T14:30:30+00:00
Tyto stránky používají soubory cookie a služby třetích stran. Souhlasím