Testy pro Online MČR ve funkčním fitness 2020

Jednotlivci – muži, ženy, masters

Standardy pro videozáznam Online MČR ve funkčním fitness 2020

 • závodník plně odpovídá za kvalitu videozáznamu a jasnou viditelnost všech požadovaných pohybových standardů pro hodnocení 
 • není povoleno natáčet přes tzv. “rybí oko”
 • není dovoleno jakkoli videozáznam upravovat
 • závodník se v úvodu videa představí (celé jméno, název workoutu,  kategorie, ve které závodí)
 • závodník viditelně ukáže použité náčiní a jejich hmotnosti a rozměry pro workout (činka, kotouče, kettlebell, DBly, medicineball, box … s viditelným označením hmotnosti; veslovací trenažer, hrazdu, …) 
 • pokud náčiní nemá jasně viditelné originální hmotnostní označení, prokáže závodník hmotnost náčiní převážením na videozáznamu 
 • na videozáznamu musí být po celou dobu jasně viditelný celý workout
 • veškeré použité náčiní, závodník, časomíra. 
 • jako časomíra může být použita aplikace WeTime, WODProof
 • konečný termín pro doručení odkazu k videozáznamu je neděle 15. 11. 2020 23:59 hod 
 • odkaz doručený po konečném termínu 15. 11. 2020 23:59 hod nebude zařazen do kvalifikace
 • závodník nese odpovědnost za funkčnost odkazu i jeho včasné doručení, tedy i za kvalitu internetového spojení na své straně
 • k technickým výpadkům na straně závodníka nebude brán zřetel  

For time
50 cal Row
15 Burpee Box Jump Over
40 cal Row
15 Burpee Box Jump Over
30 cal Row
15 Burpee Box Jump Over
20 cal Row
15 Burpee Box Jump Over
10 cal Row

Time Cap 20 min

– Skóre je celkový čas pro zkompletizování všech opakování

– Box 60/50 cm

______________

STANDARDY

ROW

 • Concept II Rower
 • veslo si závodník nastaví sám. Každé kolo (50, 40, 30, 20, 10) bude displej vynulován a závodník musí doveslovat vždy daný počet kalorií.

BURPEE BOX JUMP OVERS

 • závodník/závodnice se musí položit na zem stehny, břichem i hrudníkem (míněno prsa, ne pouze první žebro). Libovolným způsobem se závodník/závodnice postaví. Pro překonání bedny se musí závodník/závodnice odrazit vždy snožmo. Opakování se zapisuje v okamžiku kontaktu závodníka/závodnice se zemí na druhé straně bedny.
 • Způsob lehu i zdvihu z angličáku je zcela na závodníkovi/závodnici.
 • Překonávat bednu lze libovolně čelem, bokem, … vždy odraz snožmo.
 • Nohy musí přejít nad nebo přes horní plochu bedny.
 • Styl sestupu nebo seskoku z bedny je zcela na závodníkovi/závodnici.

Skóre – čas v zápise MM:SS (příklad 15:28)

 • když nesplníš všechny předepsané opakování do časového limitu, za každé opakování si přičti jednu sekundu (Příklad – nesplníš 5 BBJO a 10 cal, tvoje skóre je 20:15)

3RM Touch and go Snatch
1 min rest
3RM Touch and go Squat Clean Thruster

– Time Cap 5 min pro každou část

– Skóre je součet nejvyšší hmotnosti úspěšného pokusu na 3 RM Touch and Go Snatch a 3 RM Touch and Go Squat Clean Thruster

______________

STANDARDY

TOUCH AND GO SNATCH

 • Pro každý pokus musí být na čince uzávěry. 
 • Závodník si může naložit první váhu na svůj pokus dopředu
 • Závodník může použít dvě osy, jednu osu na Touch and go Snatch a druhou na Touch and go Squat Clean Thruster
 • Závodník může zvyšovat, případně snižovat váhu na čince
 • Vzpěračský opasek, boty, bandáže jsou povoleny
 • Závodík dostane činku ze země jedním plynulým pohybem nad hlavu. 
 • Závodník musí prokázat kontrolu v konečné pozici v plné extenzi kolen, kyčlí, loktů s pozicí chodidel v základní poloze.
 • Atlet může použít techniku Muscle Snatch, Power Snatch, Split Snatch, Squat Snatch
 • První opakování začíná ze země, druhé a třetí opakování se závodník dotkne kotoučema s podlahou
 • Není povoleno pokládat osu na podlahu medzi opakovaníma, je povolen len dotek (touch)
 • Závodník může s osou čekat ve visu/”hangu” před druhým/třetím opakováním před tím, než se dotkne kotouči podlahy

TOUCH AND GO SQUAT CLEAN THRUSTER

 • Pro každý pokus musí být na čince uzávěry. 
 • Závodník/závodnice si může naložit první váhu na svůj pokus dopředu
 • Závodník/závodnice může použít dvě osy, jednu osu na Touch and go Snatch a druhou na Touch and go Squat Clean Thruster
 • Závodník/závodnice může zvyšovat, případně snižovat váhu na čince
 • Závodník/závodnice činku přemístí ze země na ramena, přičemž musí projít fází plného dřepu „zadek pod kolena“. Následňe dostane činku jedním plynulým pohybem nad hlavu do kontrolované pozice a plné extenze kolen, kyčlí, loktú s pozicí chodidel v základní poloze.
 • Není povoleno pokládat osu na podlahu medzi opakovaníma, je povolen len dotek (touch)
 • Závodník může s osou čekat ve visu/”hangu” před druhým/třetím opakováním před tím, než se dotkne kotouči podlahy
 • Kontakt loktů s koleny během squat cleanu není povolen.

Skóre – nejvyšší hmotnost úspěšného pokusu v kg pro Touch and go Snatch i Touch and go Squat Clean Thruster (nejnižší možné

kotouče 1.25 kg)

For time
30 Handstand Push-up
30 Toes to Bar
20 Handstand Push-ups (muži 8 cm/ženy 0 cm deficit)
20 Toes to Bar
10 Handstand Push-ups (muži 16 cm/ženy 8 cm deficit)
10 Burpee Bar Muscle-ups

– Time Cap 12 min

– Skóre je celkový čas pro zkompletizování všech opakování

______________

STANDARDY

HANDSTAND PUSH-UP

 • Při každém zahájení je požadována startovní pozice ve stojce u zdi – plná extenze v kolenech, kyčlích, ramenech i loktech. Hlava musí být v prodloužení páteře, doplňuje tedy rovinu celého těla (hlava není v záklonu), paty závodníka se dotýkají zdi, jako jediná část těla
 • Postoj, kdy chodidla nejsou v širším postavení než dlaně.
 • V dolní pozici se musí závodník dotknout hlavou země.
 • V horní pozici je požadována opět plná extenze v kolenech, kyčlích, ramenech, loktech, hlava v rovině trupu, obě paty jsou v kontaktu se zdí a jsou jedinou částí těla v kontaktu se zdí. 
 • Pro deficit 8 a 16 cm doporučujeme použít kotouče nebo Jerk boxy
 • Šířka postoje dlaní je na každém závodníkovi/závodnici
 • Závodík/závodnice si v průběhu testu přidá tyto kotouče na svoje “HSPU” stanoviště
 • Pomoc od jiné osoby pro přiložení/nastavení deficitu je povolena

TOES TO BAR

 • v dolní pozici závodník/závodnice visí na hrazdě s nataženými pažemi a bez kontaktu se zemí, paty jsou za úrovní hrazdy
 • V horní pozici je požadován kontakt oběma špičkami (akceptována jsou i chodidla nebo nárty) v jeden moment mezi rukama závodníka/závodnice.

BURPEE BAR MUSCLE UP

 • závodník/závodnice se musí položit na zem stehny, břichem i hrudníkem (míněno prsa, ne pouze první žebro). Libovolným způsobem se závodník/závodnice postaví. 
 • V dolní pozici závodník/závodnice visí na hrazdě s nataženými pažemi a bez kontaktu se zemí. 
 • Do horní pozice se závodník/závodnice dostane libovolným způsobem, jeho nohy se přitom nesmí dostat nad úroveň hrazdy. 
 • V horní pozici je požadována stabilní pozice ve vzporu = plné dopnutí loktů

Skóre – čas v zápise MM:SS

 • když nesplníš všechny předepsané opakování do časového limitu, za každé opakování si přičti jednu sekundu (Příklad – nesplníš 10 Burpe Bar Muscle-ups, tvoje skóre je 12:10)

For time
2 rounds
2.5 m Unbroken Handstand Walk
5 Left Leg Pistols
2.5 m Unbroken Handstand Walk
5 Right Leg Pistols
25 Unbroken Double Unders
+
2 rounds
5 m Unbroken Handstand Walk
10 Left Leg Pistols
5 m Unbroken Handstand Walk
10 Right Leg Pistols
50 Unbroken Double Unders
+
2 rounds
7.5 m Unbroken Handstand Walk
15 Left Leg Pistols
7.5 m Unbroken Handstand Walk
15 Right Leg Pistols
75 Unbroken Double Unders

– Time Cap 12 min

– Skóre je celkový čas pro zkompletizování všech opakování

______________

STANDARDY

HS WALK 

 • závodník/závodnice musí zahájit položením dlaní i prstů před startovní čáru úseku, dotyk čáry není povolen.
 • Závodník/závodnice si vyznačí páskou značky pro 2.5 m, 5 m a 7.5 m úseky.
 • Daný úsek musí závodník/závodnice absolvovat nepřerušeně bez kontaktu nohou a země.
  K ukončení úseku musí závodník/závodnice dojít celými dlaněmi za čáru, není povolen dotyk 

PISTOL

 • Závodník/závodnice vykoná předepsaný počet opakování na každé noze
 • V dolní pozici dřepu je vyžadována jasně viditelná hloubka „kyčle pod koleno“
 • Žádná část těla mimo pracující nohu se nesmí dotknout země.
 • V horní pozici je požadována plná extenze v koleni i kyčli a stabilní postoj na noze, která dřep vykonala. Teprve poté může závodník/závodnice postavit na zem i druhou nohu.
 • Při „no rep“ musí závodník/závodnice opravit opakování stejnou nohou.
 • Není povoleno opírat se rukama nohou
 • Závodník/závodnice může provádět opakování na špičce. 
 • Během provádění pohybu se druhá noha nemůže dotknout podlahy. 
 • Závodník/závodnice si může držet špičku s rukou. 
 • Závodník/závodnice ukáže kontrolu v horní pozici každého opakování, kdy bude jeho koleno a kyčle v plné extenzi. 
 • Závodník/závodnice může v horní pozici postavit chodidla k sobě.

DOUBLE UNDERS – při jednom výskoku musí závodník/závodnice protočit švihadlo dvakrát pod svýma nohama

Skóre: čas ve formátu MM:SS

2.5 m HS walk = 2.5 bodu

 • Když tvůj součet bodů bude například 42.5, tvoje skóre je zaokrouhlíš směrem dolů na celé číslo 42

For time
45 Single arm KB Hang Snatch
30 Chest to Bar Pull-up
15 Deadlift 
45 m Dual DB Overhead Walking Lunge
15 Deadlift
30 Chest to Bar Pull-up
45 Wall Ball

Time Cap 15 min

– Skóre je celkový čas pro zkompletizování všech opakování

– KB @24/16 kg

– Deadlift @100/65 kg

– DB @22.5/15 kg/arm

– Wall Ball @9/6 kg na 305/275 cm

______________

STANDARDY

SINGLE ARM KB HANG SNATCH

 • je povolen Muscle Snatch, Power Snatch
 • před prvním opakováním musí závodník projít pozicí plné extenze v kolenech a kyčlích
 • hang snatch = kettlebell se nedotýká země 
 • v horní pozici musí závodník dosáhnout plného dopnutí kolen, kyčlí a ramene i lokte pravé ruky
 • horní pozice musí být viditelně stabilní  

CHEST TO BAR PULL-UPS

 • v dolní pozici musí mít závodník vždy zcela natažené paže a nohy bez kontaktu se zemí
 • v horní pozici musí být jasně viditelný kontakt hrudníku (od klíčních kostí níže) s hrazdou
 • není povoleno používat ochranu dlaní a zároveň tejpování hrazdy

DEADLIFT

 • Činka začíná na podlaze a závodník/závodice ji dostane jedním pohybem do plné extenze kyčlí, kolen.
 • Je povolen střídavý/mix grip
 • Trhačky a háky nejsou povoleny
 • Je povolena technika touch and go

DUAL DB OVERHEAD WALKING LUNGES

 • Závodník/závodnice dostane pár jednoruček nad hlavu
 • Minimální délka výpadů nepřerušeně je 7.5 m
 • Jednoručky se nesmí dotýkat hlavu ani jiné části tela
 • Lokty nemusí být narovnány
 • Závodník/závodnice musí projít jasně za čáru označující 7.5 m a nesmí si dotknou pásky

WALLBALLS

 • Plná hloubka dřepu, kdy se horní okraj stehna dostane pod horní okraj kolene
 • V horní pozici se dotkne Medicineball ve vyznačené úrovni výšky terče
 • Dotyk pod úroveň terče nebo neúplná hloubka dřepu nebudou akceptovány

Skóre: čas v zápisu MM:SS

For time
20 Clean and Jerk
20/15 cal Row

Time Cap 3 min

– Skóre je celkový čas pro zkompletizování všech opakování

– Clean and Jerk @60/40 kg

______________

STANDARDY

CLEAN AND JERK

 • Činka začíná na podlaze, závodník/závodnice ji přemístí na ramena a vyrazí nad hlavu do plné extenze kolen, kyčlí, loktů, kde celé tělo bude v jedné rovině a činka nad osou těla
 • Technika Touch and go je povolena

ROW

 • veslo začíná s vynulovaným displejem a závodník musí odveslovat 20 kalorií pro muže nebo 15 kalorií pro ženy

Skóre: čas v zápisu MM:SS

 • Když nestihneš všechny opakování a kalorie do konce limitu 3 min, za každé opakování a kalorii si pripočítáš 1 sekundu (napríklad nestihneš 10 kalorií, tvoje skóre je 3:10)
2020-11-03T14:44:54+00:00
Tyto stránky používají soubory cookie a služby třetích stran. Souhlasím