Loading...
SPORT2020-05-26T14:44:44+00:00

Soutěžní funkční fitness

Atleti musí prokázat své schopnosti a dovednosti v různých sférách, včetně demonstrace jejich aerobní kapacity, síly, vytrvalosti s vlastní vahou, zručnosti s vlastní vahou, mixed modal kapacity a krátkodobého výkonu.

V každé sportovní disciplíně mají atleti předepsaný objem práce (např. počet opakování pro daný cvik), který musí splnit. Poté se pokusí splnit předepsané cviky a objem práce co nejrychleji, nebo zvednout nejvyšší hmotnost pro předepsané cviky, nebo stihnout co nejvíce práce v předepsaném čase. Atleti funkčního fitness prokazují svůj maximální potenciál v síle, krátkodobém výkonu a vytrvalosti.

Soutěžní funkční fitness se stává stále více populární nejen v České republice, ale i na celém světě. Až do současné doby nemělo žádný zastřešující orgán, který by dohlížel nad soutěžními pravidly, férovostí a bezpečností. Česká federace funkčního fitness (ČFFF) plní toto místo s cílem zvýšit bezpečnost, férovost a vytvářet další možností pro závodění atletů. ČFFF je také zodpovědná za vytváření národního reprezentačního týmu.

Závodní programming ČFFF sleduje následující metodologii:

  • testy jsou známy v jejich charakteristikách (druhy testovaných energetických systémů/kapacit zůstávají stejné), ale jsou neznámé v jejich konkrétní podobě (cviky, opakování, zátěže, čas, …)

  • cílem testů je, aby atleti prokázali svůj potenciál, pokud možno ve všech složkách funkčního fitness (rychlost, síla, vytrvalost, výdrž, dovednost, …)

  • testy jsou sestavovány technickým výborem pro každé závody

  • všechny testy jsou předem vyzkoušené, a to kvůli bezpečnosti a jejich „spolehlivosti“ ve výpovědi testování dané charakteristiky

  • finální závodní programming pro každý konkrétní závod je schvalován výkonným výborem ČFFF

Tyto stránky používají soubory cookie a služby třetích stran. Souhlasím