TESTY PRO MČR 20212021-10-07T13:39:37+00:00

  Mistrovství České republiky ve funkčním fitness 2021

Formát: Online s doložením videa ke každému testu

Termín: od 11. 10. do 17. 10. 2021

Registrace: od 1. 10. do 17. 10. 2021 16:00

Jak se registrovat: zašli e-mail s tvým jménem, ​​kategorií (týmy s názvem týmu) na info@cfff.cz

Výsledky: zašli e-mail s tvým jménem, ​​kategorií a linkem na video každého testu

Kategorie: jednotlivci ženy a muži a týmy (2 ženy + 2 muži)

Testy: 6 testů ve dvou 60 min running clock workoutech (vytrvalost, síla, vlastní váha, dovednosti, mix, výkon). Členové týmu jdou testy jako jednotlivci.

Skóring: 1. místo = 1 bod, 2. místo = 2 body, …

Startovné: zdarma

Soutěží se o titul mistryně a mistra ČR 2021 a možnost reprezentovat ČR (mistryně a mistr a mistři (tým) MČR) na Mistrovství světa ve funkčním fitness 2021 ve švédském Norrköping (https://if3worlds.com/).

Testy budou zveřejněny 8. 10. 2021

Minimální výkonnostní požadavky

Ženy:

Snatch – 60 kg

Squat Clean and Split Jerk – 75 kg

Deadlift – 120 kg

Unbroken Bar Muscle-up – 4 reps

Handstand Walking – 5 m Unbroken

Strict Handstand Push-up – 10 reps

2000 m Row – pod 8 min

Muži:

Snatch – 90 kg

Squat Clean and Split Jerk – 110 kg

Deadlift – 175 kg

Unbroken Bar Muscle-up – 8 reps

Strict Handstand Push-up – 15 reps

Handstand Walking – 5 m Unbroken

2000 m Row – pod 7:15 min

Potřebné vybavení pro MČR:

Kamera/mobil s rozlišením minimálně 720p

Timer

Concept2 Rower

Assault AirBike

Švihadlo

Box 50x60x75 cm

Prostor pro Handstand Walk minimálně 5m

Hrazda

Prostor u zdi pro Handstand Push-up

Osa, kotouče, uzávěry

Pár jednoruček 15 kg / 22.5 kg

Medicinball 6/9 kg a terč 275/305 cm

Standardy pro videozáznam Online MČR ve funkčním fitness 2021

 • závodník plně odpovídá za kvalitu videozáznamu a jasnou viditelnost všech požadovaných pohybových standardů pro hodnocení 
 • není povoleno natáčet přes tzv. “rybí oko”
 • není dovoleno jakkoli videozáznam upravovat
 • mělo by být z natáčení jasné, že testy 1-3 a 4-6 závodník absolvuje v tomto pořadí – 60 Running Clock
 • závodník se v úvodu videa představí (celé jméno, název workoutu,  kategorie, ve které závodí)
 • závodník viditelně ukáže použité náčiní pro workout (činka, kotouče, kettlebell, … s viditelným označením hmotnosti; veslovací trenažer, hrazdu, …) 
 • pokud náčiní nemá jasně viditelné originální hmotnostní označení, prokáže závodník hmotnost náčiní převážením na videozáznamu 
 • jako časomíra může být použita aplikace WeTime, WODProof
 • závodník nese odpovědnost za funkčnost odkazu i jeho včasné doručení, tedy i za kvalitu internetového spojení na své straně
 • k technickým výpadkům na straně závodníka nebude brán zřetel

Workout 1 – 60 min running clock

0:00 – 15 min

Test 1 – Vytrvalost

For time – 15 min time cap

35/50 cal Assault AirBike

100 Double Under

35/50 cal Assault AirBike

100 Double Under

35/50 cal Assault AirBike

100 Double Under

35/50 cal Assault AirBike

_________________

Standardy:

Assault AirBike – AirBike musí být značky Assault Fitness, jiné značky nelze použít kvůli nekonzistenci v displeji a počítání

– každou část cal musíš začít s vynulovaným displejem a displej ukázat na kameru na začátku a také na konci po splnění 35/50 cal, až potom můžeš sesednout z AirBiku

Double Unders – při jednom výskoku musí závodník/závodnice/závodnice protočit švihadlo dvakrát pod svýma nohama

Skóre – čas v zápise MM:SS (příklad 14:30)

 • když nesplníš všechny předepsané opakování do časového limitu, za každé opakování si přičti jednu sekundu (Příklad – nesplníš 20 cal AirBike, skóre je 15:20)

35:00 – 40:00

Test 2 – Síla

For time – 5 min time cap

10 Squat Snatch @50/70 kg

7 Squat Snatch @55/80 kg

4 Squat Snatch @60/90 kg

_________________

Standardy:

Squat Snatch:

– vzpěračský opasek, boty, bandáže jsou povoleny

– závodík dostane činku ze země jedním plynulým pohybem nad hlavu

– závodník/závodnice musí prokázat kontrolu v konečné pozici v plné extenzi kolen, kyčlí, loktů s pozicí chodidel v základní poloze

– závodník/závodnice může použít jenom Squat Snatch a může to jít jako “touch and go”

– závodník/závodnice používa jenom jednu osu, na kterou přikládá kotouče pre druhou a třetí hmotnosť

– závodník/závodnice může s osou čekat ve visu/”hangu” před druhým/třetím opakováním před tím, než se dotkne kotouči podlahy

Skóre – čas v zápise MM:SS (příklad 4:30)

 • když nesplníš všechny předepsané opakování do časového limitu, za každé opakování si přičti jednu sekundu (Příklad – nesplníš 4 Squat Snatch, skóre je 5:04)

52:00 – 60:00

Test 3 – Vlastní váha

For time – 8 min time cap

50 Strict Handstand Push-ups

_________________

Standardy:

Strict Handstand Push-up

 • Při každém zahájení je požadována startovní pozice ve stojce u zdi – plná extenze v kolenech, kyčlích, ramenech i loktech. Hlava musí být v prodloužení páteře, doplňuje tedy rovinu celého těla (hlava není v záklonu), paty závodník/závodnicea se dotýkají zdi, jako jediná část těla
 • Postoj, kdy chodidla nejsou v širším postavení než dlaně
 • Technika Kippint není povolena
 • V dolní pozici se musí závodník/závodnice dotknout hlavou země.
 • V horní pozici je požadována opět plná extenze v kolenech, kyčlích, ramenech, loktech, hlava v rovině trupu, obě paty jsou v kontaktu se zdí a jsou jedinou částí těla v kontaktu se zdí. 
 • Maximální šířka postoje dlaní je 90 cm, kde prsty mohou přesahovať 90 cm, dlaně nesmí

Skóre – čas v zápise MM:SS (příklad 5:00)

 • když nesplníš všechny předepsané opakování do časového limitu, za každé opakování si přičti jednu sekundu (Příklad – nesplníš 10 Strict HSPU, skóre je 8:10)

Workout 2 – 60 min running clock

0:00 – 15:00

Test 4 – Dovednosti

For time – 15 min time cap

10 m Handstand Walk s AB-matem mezi chodidly

2 Pull-up Bar Complex

20 Alternating Pistols

10 m Handstand Walk s AB-matem mezi chodidly

3 Pull-up Bar Complex

20 Alternating Pistols

10 m Handstand Walk s AB-matem mezi chodidly

4 Pull-up Bar Complex

20 Alternating Pistols

_________________

Standardy:

Pull-up Bar Complex = 1 Strict Bar Pull-over + 2 Bar Muscle-up + 3 Chest to Bar Pull-ups

Handstand Walk s AB-matem medzi chodidly

 • Minimum 5 m Unbroken
 • závodník/závodnice/závodnice musí zahájit položením dlaní i prstů před startovní čáru úseku, dotyk čáry není povolen.
 • závodník/závodnice/závodnice si vyznačí páskou značky pro 5 m úseky – může jít 10 m unbroken, nebo 2 x 5 m unbroken
 • závodník/závodnice si uloží AB-mat mezi chodidla, dostane se do stojky a může začít svůj Handstand Walk
 • není povolena asistence kolegu při manipulaci s AB-matem
 • daný úsek i překážku musí závodník/závodnice/závodnice absolvovat nepřerušeně bez kontaktu nohou a země. K ukončení úseku musí závodník/závodnice/závodnice dojít celými dlaněmi za čáru, není povolen dotyk 

Pistol

 • závodník/závodnice/závodnice vykoná předepsaný počet opakování na každé noze
 • V dolní pozici dřepu je vyžadována jasně viditelná hloubka „kyčle pod koleno“
 • Žádná část těla mimo pracující nohu se nesmí dotknout země.
 • V horní pozici je požadována plná extenze v koleni i kyčli a stabilní postoj na noze, která dřep vykonala. Teprve poté může závodník/závodnice/závodnice postavit na zem i druhou nohu.
 • Při „no rep“ musí závodník/závodnice/závodnice opravit opakování stejnou nohou.
 • Není povoleno opírat se rukama nohou
 • závodník/závodnice/závodnice může provádět opakování na špičce. 
 • Během provádění pohybu se druhá noha nemůže dotknout podlahy. 
 • závodník/závodnice/závodnice si může držet špičku s rukou. 
 • závodník/závodnice/závodnice ukáže kontrolu v horní pozici každého opakování, kdy bude jeho koleno a kyčle v plné extenzi. 
 • závodník/závodnice/závodnice může v horní pozici postavit chodidla k sobě.

Pull-up Bar Complex

 • Komplex znamená, že cviky, které obsahuje musí být provedeny bez puštění se hrazdy, to je 1 komplex
 • závodník/závodnice může navázat takto více komplexů po sobě bez puštění se hrazdy

Bar Pull-over

 • závodník/závodnice se přetočí přes hrazdu
 • Opakování začíná ve visu a končí ve vertikální pozici nad hrazdou v plné extenzi loktů
 • Brada musí projít horizontální úrovní hrazdy počas pohybu předtím než nohy projdou horizontální úrovní hrazdy
 • závodník/závodnice nemůže odpočívat na hrazde nijak jinak než ve vertikální pozici a nesmí pustit hrazdu v této pozici

Bar Muscle-up

 • V dolní pozici závodník/závodnice/závodnice visí na hrazdě s nataženými pažemi a bez kontaktu se zemí
 • Do horní pozice se závodník/závodnice/závodnice dostane libovolným způsobem, jeho nohy se přitom nesmí dostat nad úroveň hrazdy
 • V horní pozici je požadována stabilní pozice ve vzporu = plné dopnutí loktů

Chest to Bar Pull-up

 • v dolní pozici musí mít závodník/závodnice vždy zcela natažené paže a nohy bez kontaktu se zemí
 • v horní pozici musí být jasně viditelný kontakt hrudníku (od klíčních kostí níže) s hrazdou
 • není povoleno používat ochranu dlaní a zároveň tejpování hrazdy

Skóre – čas v zápise MM:SS (příklad 14:00)

 • když nesplníš všechny předepsané opakování do časového limitu, za každé opakování si přičti jednu sekundu (10 m HS Walk = 10 bodů, 1 complex = 1 bod, Příklad – nesplníš na konci 20 Pistols + 4 komplexy, skóre je 15:24)

24:00- 40:00

Test 5 – Mix 

4 intervaly

3 min AMRAP

24 Wall Ball @6/9 kg

18 Box Jump Over @50/60 cm – bez dotyku boxu

Dual DB Devil’s Press @15/22.5 kg/arm do zbytku času

–  rest 1 min po každém kole

_________________

Standardy:

Wall Ball

 • Plná hloubka dřepu, kdy se horní okraj stehna dostane pod horní okraj kolene
 • V horní pozici se dotkne Medicineball ve vyznačené úrovni výšky terče
 • Dotyk pod úroveň terče nebo neúplná hloubka dřepu nebudou akceptovány
 • Výška terče 275 cm ženy, 305 cm muži
 • Hmotnost medicinballu 6 kg ženy, 9 kg muži

Box Jump Over – bez dotyku boxu

 • Pro překonání bedny se musí závodník/závodnice odrazit vždy snožmo. Opakování se zapisuje v okamžiku kontaktu závodník/závodnicea/závodnice se zemí na druhé straně bedny.
 • Překonávat bednu lze libovolně čelem, bokem, … vždy odraz snožmo.
 • Je nutný přeskok celé bedny bez dotyku
 • Dotyk s bednou NENÍ povolen

DB Devil’s Press

 • opakování začíná vleže, stehna a hrudník na podlaze, s činkami v rukou a položenými na zemi
 • opakování končí s činkami nad hlavou v plné extenzi loktů
 • můžeš použít techniku clean and jerk nebo snatch

Skóre – súčet všech splněných počtů opakování Devil’s Pressů v intervalech

 • Například, interval 1 = 5 reps, interval 2 = 4 reps, interval 3 = 3 reps, interval 4 = 2 reps, skóre je 5+4+3+2 = 14

56:00 – 60:00

Test 6 – Výkon

For time – 4 min time cap

15 Ground to Shoulder @47.5/70 kg

30/40 cal Row

_________________

Standardy:

Ground to Shoulder

 • Činka začíná na podlaze, závodník/závodnice ji přemístí na ramena do plné extenze kolen, kyčlí, kde celé tělo bude v jedné rovině
 • Technika Touch and go je povolena

Row

 • Displej vynulovaný na začátku
 • rozhodčí může vynulovat/nastavit displej

Skóre – čas v zápise MM:SS (příklad 3:00)

 • když nesplníš všechny předepsané opakování do časového limitu, za každé opakování si přičti jednu sekundu (Příklad – nesplníš, 10 cals, skóre je 4:10)
Tyto stránky používají soubory cookie a služby třetích stran. Souhlasím