Kvalifikace na MČR2019-04-09T18:35:57+00:00

KVALIFIKACE MČR 2019

Standardy pro videozáznam kvalifikace workout 1 a 2

 • závodník plně odpovídá za kvalitu videozáznamu a jasnou viditelnost všech požadovaných pohybových standardů pro hodnocení
 • není povoleno natáčet přes tzv. “rybí oko”
 • není dovoleno jakkoli videozáznam upravovat
 • závodník se v úvodu videa představí (celé jméno, název workoutu,  kategorie, ve které závodí)
 • závodník viditelně ukáže použité náčiní pro workout (činka, kotouče, kettlebell, … s viditelným označením hmotnosti; veslovací trenažer, hrazdu, …)
 • pokud náčiní nemá jasně viditelné originální hmotnostní označení, prokáže závodník hmotnost náčiní převážením na videozáznamu
 • na videozáznamu musí být po celou dobu jasně viditelný celý workout – veškeré použité náčiní, závodník, časomíra.
 • jako časomíra může být použita aplikace WODProof, jiná aplikace není povolena
 • konečný termín pro doručení odkazu k videozáznamu je neděle 14.4.2019 23:59 hod
 • odkaz doručený po konečném termínu 14.4.2019 ve 23:59 hod, nebude zařazen do kvalifikace
 • závodník nese odpovědnost za funkčnost odkazu i jeho včasné doručení, tedy i za kvalitu internetového spojení na své straně
 • k technickým výpadkům na straně závodníka nebude brán zřetel

Potřebné vybavení

 • Concept 2 Rower
 • olympijská osa a kotouče
 • hrazda a zeď
 • švihadlo
 • 5 m dlouhý prostor

On-line kvalifikační workouty:

Workout 1

0-10 min – Aeróbní kapacita

2000 m Row time trial

10-20 min – Síla

1 rep max Squat Snatch

20-30 min – Vytrvalost s vlastní vahou

For time – time cap 10 min

40 C2B Pull-up

30 Handstand Push-ups

20 Alternating legs Pistol Squats

10 Bar Muscle-ups

Workout 2

0-7 min – Dovednosti s vlastní vahou

5 rounds for time

5 m Unbroken Handstand walk (minimum 2.5 m Unbroken)

50 Unbroken Double Unders (minimum 25 Unbroken)

7-10 min – REST

10-20 min – Mixed Modal kapacita

10 min AMRAP

10 Right arm KB Hang Snatch @24/16 kg

10 m Right arm KB Overhead Walking Lunges @24/16 kg

10 Burpee Box Jump Over @75/60 cm

10 Left arm KB Hang Snatch @24/16 kg

10 m Left arm KB Overhead Walking Lunges @24/16 kg

10 Burpee Box Jump Over @75/60 cm

20-26 min – REST

26-30 min – Výkon

for time

20 Cleans @60/42.5 kg

20/15 cal Row

Pohybové standardy:

Workout 1

0-10 min – Aerobní kapacita

2000 m Row

 • displej bude nastaven na “single distance” 2000m
 • na displeji bude viditelné úvodní nastavení a cílové hodnoty
 • nastavení vesla je zcela na závodníkovi
 • Skóre – čas v zápise MM:SS.ss (příklad 6:25.44)

10-20 min – Síla

1 rep max Squat Snatch

 • činka může být naložena na první pokus, vždy musí být na čince zarážky
 • závodník musí dostat činku ze země nad hlavu jedním plynulým pohybem
 • závodník musí projít fází plného dřepu – stehna se musí dostat jasně pod paralelu se zemí
 • úspěšný pokus končí v plně napřímeném jasně stabilním stoji, chodidla v jedné linii vedle sebe po dobu nejméně 1s
 • Skóre – nejvyšší hmotnost úspěšného pokusu v kg (nejnižší možné kotouče 1.25 kg)

0-30 min – Vytrvalost s vlastní vahou

For time – time cap 10 min

40 C2B Pull-up

 • v dolní pozici musí mít závodník vždy zcela natažené paže a nohy bez kontaktu se zemí
 • v horní pozici musí být jasně viditelný kontakt hrudníku (od klíčních kostí níže) s hrazdou
 • není povoleno používat ochranu dlaní a zároveň tejpování hrazdy

30 Handstand Push-ups

 • prostor na ruce je 92 cm (šíře) x 60cm (max odstup od stěny)
 • přes tento rozměr se nesmí dostat plocha závodníkovy dlaně (prsty nejsou dlaň)
 • každé první opakování “nástup” musí závodník začít v dopnuté pozici stojky, pokud bez dopnutí zahájí HSPU bude první opakování počítáno jako “norep”
 • v horní pozici závodník musí dosáhnout plné extenze všech kloubů, zdi se dotýkají pouze paty
 • hlava je v rovině mezi rameny, kyčle dopnuté, paty nejsou od sebe víc než šířka postoje rukou

20 Alternating legs Pistol Squats

 • celý rozsah pohybu je vykonán na jedné noze
 • v dolní pozici musí být kyčel pod úrovní kolene
 • v horní pozici plná extenze v koleni i v kyčli, pak může závodník nohy vystřídat
 • “volná noha” se nesmí opírat o “pracující nohu”
 • “volná noha” se nesmí dotknout země před dokončením opakování “pracující nohou”
 • není povoleno podložit chodidlo jakýmkoliv předmětem mimo použitou obuv
 • při “norep” musí závodník pokračovat stejnou nohou dokud nedosáhne správného provedení

 

10 Bar Muscle-ups

 • v dolní pozici musí mít závodník vždy zcela natažené paže a nohy bez kontaktu se zemí
 • v horní pozici musí být závodník ve vzporu na hrazdě na plně dopnutých rukou
 • není povoleno na hrazdě odpočívat mimo pozici vzporu na rukou (tzn. lehnout si na hrazdu a vyklepávat ruce)
 • není povoleno používat ochranu dlaní a zároveň tejpování hrazdy

 

 • Skóre – čas v zápise MM:SS
  • když nesplníš všechny předepsané opakování do časového limitu, za každé opakování si přičti jednu sekundu (Příklad – nesplníš 10 Bar Muscle-ups, tvoje skóre je 10:10)

Workout 2

0-7 min – Dovednost s vlastní vahou

5 rounds for time

5 m Unbroken Handstand walk (minimum 2.5 m Unbroken)

 • závodník má vyznačenou dráhu, rozdělenou na 2 sektory po 2,5m
 • start je před čárou, ruce se nesmí žádnou částí čáry dotknout
 • cíl je zcela za čárou, opět není povolen jakýkoliv dotyk rukou čáry
 • závodník musí projít nejméně jeden celý sektor bez přerušení
 • pokud závodník přeruší chůzi po rukou uprostřed sektoru, vrací zpět na začátek sektoru, ve kterém pokus přerušil

50 Unbroken Double Unders (minimum 25 Unbroken)

 • závodník musí provést vždy minimálně 25 UB opakování
 • příklad 1: závodník přeruší DU při 35.opakování, znamená to, že zvládl 25 UB, do 50-ti DU musí provést dalších 25 UB.
 • příklad 2: závodník zvládl 50 DU UB, splnil podmínku a pokračuje dalším cvikem

7-10 min – REST

 • Skóre – čas v zápise MM:SS
 • Pokud nestihneš limit 7 minut, za každé chybějící opakování přičti 1s. Příklad: v limitu 7 minut stihneš 4 celá kola a 2,5m HSW, chybí tí 51 opakování (1 sektor 2,5m a 50 DU) výsledný čas je tedy 7:51min

10-20 min – Mixed Modal kapacita

10 min AMRAP

10 Right arm KB Hang Snatch @24/16 kg

 • je povolen Muscle Snatch, Power Snatch
 • před prvním opakováním musí závodník projít pozicí plné extenze v kolenech a kyčlích
 • hang snatch = kettlebell se nedotýká země
 • v horní pozici musí závodník dosáhnout plného dopnutí kolen, kyčlí a ramene i lokte pravé ruky
 • horní pozice musí být viditelně stabilní

10 m Right arm KB Overhead Walking Lunges @24/16 kg

 • v dolní pozici výpadu se musí koleno zadní nohy viditelně dotknout země
 • v horní pozici musí být jasně viditelná plná extenze v kolenech i kyčlích = plné napřímení

10 Burpee Box Jump Over @75/60 cm

 • při burpee se musí závodník dotknout země stehny i hrudníkem (prsa, nikoli první žebro)
 • pozice burpee vůči bedně je libovolná – čelem, bokem, zády, šikmo, …)
 • výskok na nebo přes bednu musí být proveden snožmo
 • závodník se nemusí na bedně napřímit ani zastavit ani se bedny dotknout oběma nebo jednou nohou
 • obě chodidla musí přejít nad horní plochou bedny

10 Left arm KB Hang Snatch @24/16 kg

 • platí stejná pravidla jako pro pravou ruku

10 m Left arm KB Overhead Walking Lunges @24/16 kg

 • platí stejná pravidla jako pro pravou ruku

10 Burpee Box Jump Over @75/60 cm

Skóre – je celkový počet dosažených opakování. Jedno celé kolo je 60 opakování. Příklad: zvládla/a jsi 3 kola a 3 KB snatche = 183

20-26 min – REST

26-30 min – Výkon

20 Cleans @60/42.5 kg

 • je povolen Muscle Clean, Power Clean, Squat Clean
 • pohyb začíná vždy na zemi
 • pohyb končí vždy v plně napřímeném strabilním stoji, činka leží jasně na ramenou
 • lokty musí být viditelně před úrovní činky

20/15 cal Row

 • displej bude nastaven na 0 – závodník může mít asistenty pro “rozsvícení” displeje
 • na displeji bude viditelné úvodní nastavení a cílové hodnoty
 • nastavení vesla je zcela na závodníkovi

Skóre – čas, do zápisu ve tvaru MM:SS, pokud nestihneš limit 4 minut, připočti za každé nestihnuté opakování 1s.

Hodnocení, bodování

 • pro bodování bude použito systému místo v pořadí = body
  • tedy 1.místo = 1 bod; 2. místo = 2 body; atd.
 • pro celkové umístění platí, čím méně bodů tím lepší pozice
 • každý workout je bodovaný samostatně, tedy šest bodování
Tyto stránky používají soubory cookie a služby třetích stran. Souhlasím