Loading...
ČLENSKÁ ZÁKLADNA2021-03-11T10:26:25+00:00

Co Vám členství přinese a kolik za něj zaplatíte? 

 • Možnost účastnit se sportovních akcí pořádaných českou federací, zahraničními federacemi i zastřešující mezinárodní federací.

 • Možnost stát se součástí národního týmu a reprezentovat tak ČR na Mistrovství světa.

 • Účastnit se seminářů, odborných školení a dalších vzdělávacích kurzů pořádaných českou i mezinárodní federací či jejími partnery.

 • Možnost dalšího rozvoje na tréninkových kempech a soustředěních pořádaných pod hlavičkou ČFFF.

 • Čerpat výhody pro svůj klub, který je členem ČFFF.

 • Podílet se na vzdělávacích aktivitách pro mládež a dorost.

 • Certifikovat se jako trenér pro národní i mezinárodní prostředí.

Na co budou členské příspěvky použity?

Jako nezisková organizace využijeme finanční prostředky získané z členství na pořádání závodů, podporu reprezentačního týmu, pořádání seminářů atd.

 • Cena pro jednotlivce 100,-Kč/kalendářní rok.

 • Cena pro klub 200,-Kč/kalendářní rok.

Proč založit spolek ► sportovní klub?

 1. Je-li vaším cílem pořádání sportovních aktivit – tréninku pro veřejnost s cílem podpory zdraví, vzdělávání v této oblasti, práce s mládeží, seniory, postiženými, … budování sportovní základny pro amatérský i  výkonnostní sport, … a hlavním motivem není zisk, ale rozvoj. Přitom svou tělocvičnu musíte “uživit” (nájem, elektřina, … obnovu vybavení, odměny pro trenéry, …)
 2. Máte ve své komerční tělocvičně tým sportovců, který vás reprezentuje na různých sportovních akcích a cílem je rozvoj sportu.

Výhody 

 1. Spolek může nabídnout spojení s lidmi, kteří mají stejné cíle a zájmy. Vytvoříte tak spřízněnou skupinu, jejíž hlas bude mít rozhodně větší váhu než hlas pouze jednotlivce. Spolek může vstupovat například i do správních řízení, ve kterých se rozhoduje o velkých záležitostech a tímto způsobem tak mohou mnoho ovlivnit.  
 2. Osvobození od některých správních poplatků, souvisejících právě se založením nebo vznikem. Nemusí se platit například za zápis do spolkového rejstříku, což je samozřejmě pro mnoho lidí velkým benefitem a úsporou financí. 
 3. Jestliže sháníte pouze možnost přivýdělku. Spolek totiž může provozovat i podnikatelskou činnost, nesmí se však jednat o jeho hlavní činnost. V takovém případě si jen vyřídíte živnostenské oprávnění jako u jiné obchodní společnosti a můžete začít podnikat.  
 4. Pouze jako sportovní klub se můžete stát členem jakéhokoliv sportovního svazu např. ČFFF a výrazně se tak budete podílet na rozvoji a šíření myšlenek sportu.
 5. Zapsaný spolek používá následujících daňových výhod, pokud je zároveň veřejně prospěšným poplatníkem dle ustanovení § 18a a násl. zákona o dani z příjmu:
 •  osvobození od daně pro příjmy plynoucí z darů
 •  osvobození od daně pro členské příspěvky
 •  příjmy z výdělečné činnosti až do částky 300.000,- Kč ročně
 •  možnost čerpání dotací (práce s dětmi, seniory, handicapovanými, …)

Nevýhody

 1. vedení spolku podléhá specifickým požadavkům na účetnictví i komunikaci s úřady
 2. celkově větší “byrokratická zátěž”  
Tyto stránky používají soubory cookie a služby třetích stran. Souhlasím